Alla våra restaurangsystem innehåller en personalliggare som är godkänd av Skatteverket. Samtliga användare får ett ID som de via kassadatorn kan använda för att stämpla in och ut. Som komplement har vi tagit fram en instämplingsplatta. Denna instämplingsplatta kan ni hänga upp vid personalentrén, köket eller annan önskvärd plats.

Med hjälp av instämplingsplattan blir det enklare för personal att stämpla in samtidigt som kassasystemen inte blir blockerade.

För- & Efternamn *

E-postadress *

Ditt telefonnummer *

Meddelande Beskriv med några ord din verksamhet

Skicka in din intresseanmälan, vi återkommer inom 24 timmar.

Vissa kunder har utökade behov av att automatisera schemaläggning, löneberedning och prognos. Som komplement till vårt kassasystem har vi gjort integrationer till systemet: Personalkollen, Caspeco, Quinyx.