Nyheter

Ancon slår nytt tillväxtrekord och investerar i nytt bolag

Den siste juni stängde Ancon räkenskapsåret 2016/2017. Med en tillväxt på över 40% så slår bolaget alla tidigare rekord. Samtidigt investerar Ancon i det nya bolaget KG Nordic AB.

Ancon Tillväxtrekord

2016/2017 avser de tolv intensivaste månaderna i bolagets historia där framtidens IT-plattform G2 lanserats. Samtidigt har flertalet anställningar utförts i takt med att kundstocken växt.

– Vi har haft ett fantastiskt år som rymmer fler berättelser och erövringar än vad många upplever under ett helt yrkesliv. Jag är ytterst tacksam att få dela detta äventyr tillsammans med mina kollegor, kommenterar Ancons VD och delägare Mikke Hermansson.

Ancon AB stänger räkenskapsåret med en omsättning på 18,9 MKR, i jämförelse med året innan då bolaget omsatte 13,5 MKR. Bolaget uppvisar fortsatt gröna siffror med en vinst på cirka 1 MKR.

– Det är fantastiskt att vi lyckats med en tillväxt på 40% samtidigt som vi visar positivt resultat, detta under en period då vi investerar kraftigt i utveckling av vår produkt.

– Göran och jag kommer fortsätta att investera i bolagets välmående, om vi kan visa vinst så är det positivt men det primära är att produktutvecklingen och kundservice får de resurser som krävs för att vi skall vara bäst i Skandinavien, avslutar Mikke.

KG Nordic AB

Ancon AB har under året investerat i ett nytt bolag, KG Nordic AB som delägs av Ancon AB, Kristian Svensson och Mikke Hermansson. Även KG Nordic visar en fin tillväxt och gott resultat.

– Vi tror på att hålla produktutveckling inom Anconsvären, därför valde vi att investera i KG Nordic som utvecklar hårdvara för självbetjäningslösningar, hårdvara som slutkund sedan använder tillsammans med Ancons mjukvara. KG Nordic är ett spännande bolag med stor potential att förändra en föråldrad marknad, avslutar Mikke Hermansson.

Mikke Hermansson, VD Ancon AB

Mer information? Kontakta info@ancon.se eller 0523-131 00

 

Bra läsning? Rekommenderade inlägg